• Change country
  • Hrvatska

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

CE Potvrde o sukladnosti / DIN EN 1433

CE Povrda od sukladnosti za FASERFIX SUPER KS 100

CE Konformitätserklärung FASERFIX SUPER KS 100
 

Potvrde o pregledu DIN EN 1433 i DIN V 19580

FASERFIX SUPER kanalice i FASERFIX BIG kanalice testirane su u laboratoriju za testitranje materijala ( Materials Testing Laboratory -MPA) na Institutu za građenje i građevne materijale na Univerzitetu u Karslruhe-u, u rasponu od vanjskog testa na opterećenje i propusnost spojenog sklopa. Oba testa su položena.

Zahtjevi prema DIN EN 1433: 2003-04, DIN V 19580: 2003-04 i Design Approval BW 47-8914.33/22 su ispunjeni. HAURATON je stoga ovlašten da korist CE oznaku na svojim proizvodima.


Überwachungsbescheinigung
 
 
 
 

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

 

Imprint        Privacy policy