• Change country
  • Hrvatska

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7 / 10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 91 3091 408
info@hauraton.hr

SERVISNI KANAL 400

Range summary

Sustavi SERVISNIH KANALA

SERVISNI KANAL FASERFIX®SUPER 400 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 40 mm, kl. opterećenja E600

Dodaci

Tvorničko izrađene usluge

 
 
 
 

Proizvodni program

NISKOGRADNJA

UREĐENJE OKOLIŠA

AQUA

SPORT

     

Contact

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7 / 10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 91 3091 408
info@hauraton.hr