• Change country
  • Hrvatska

HAURATON Hrvatska d.o.o.
Sjedište:
Zelinska 7, 10000 Zagreb
Tel +385 91 3091 408
ured@hauraton.hr

SERVISNI KANAL 100

Range summary

Sustavi SERVISNIH KANALA

SERVISNI KANAL RECYFIX®STANDARD 100 od modificiranog polipropilena, kl. opterećenja A15

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 100 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja E600

Dodaci

Tvorničko izrađene usluge

 
 
 
 

Proizvodni program

NISKOGRADNJA

UREĐENJE OKOLIŠA

AQUA

SPORT

     

Contact

HAURATON Hrvatska d.o.o.
Sjedište:
Zelinska 7, 10000 Zagreb
Tel +385 91 3091 408
ured@hauraton.hr