Hauraton Drenaža

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

Kompletni proizvod

DRAINFIX®CLEAN 400 kanal s filtarskim supstratom do klasa opterećenja F 900, s pocinčanim čeličnim okvirom, drenažnom cijevi s geotekstilom i spojnicom

Rešetke

DRAINFIX®CLEAN 400, klasa opterećenja D 400

DRAINFIX®CLEAN 400, klasa opterećenja E 600

DRAINFIX®CLEAN 400, klasa opterećenja F 900

Dodaci

Pjeskolov

Završne stijenke

Tvorničko izrađene usluge

Dodatni pribor

 
 
 
 

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

 

Imprint        Privacy policy