Hauraton Drenaža

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

Sažetak raspona (sve otvorene tablice)

Sustavi SERVISNIH KANALA

SERVISNI KANAL FASERFIX®SUPER 500 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 40 mm, kl. opterećenja E600

Dodaci

Tvorničko izrađene usluge

 
 
 
 

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

 

Imprint        Privacy policy