Hauraton Drenaža

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

Sažetak raspona (sve otvorene tablice)

Kanali

DACHFIX®RESIST, visina 45 mm, kanali izrađeni od PE-PP

DACHFIX®RESIST, visina 75 mm, kanali izrađeni od PE-PP

Rešetke

DACHFIX®RESIST 115

Dodaci

Završne stijenke

Dodatni pribor

 
 
 
 

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

 

Imprint        Privacy policy