Hauraton Drenaža

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

LINEFIX obrubi za razgraničenje staza u vrtovima i parkovima

PREDNOSTI S LINEFIX obrubima

BRZA UGRADNJA I LAKA MANIPULACIJA NA GRADILIŠTU

= Ušteda vremena | Ušteda
PRIKAŽI DETALJE

BRZA UGRADNJA I LAKA MANIPULACIJA NA GRADILIŠTU

 • jednostavne ugradnja --> bez iskopa rovova i izrade temelja
 • lakše se ugrađuje nego betonski rubnjaci
 • LINEFIX SUPER:
  lako povezivanje pojedinačnih elemenata s istakom za povezivanje
  LINEFIX STANDARD:
  brzo povezivanje s vijkom za sidrenje
= Ušteda vremena | Ušteda

RAZLIČIT DIZAJN

= Fleksibilnost
PRIKAŽI DETALJE

RAZLIČIT DIZAJN

 • ugradnja u pravcima ili u radijusu
 • Materijal LINEFIX SUPER
  pocinčani ili nerhđajući čelik
  Materijal LINEFIX STANDARD:
  100 % reciklirani kompozitni materijal
= Fleksibilnost
 
 

LINEFIX područja primjene

 
 
 

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

 

Imprint        Privacy policy