• Change country
  • Hrvatska

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 91 3091 408
info@hauraton.hr

1
Kanali izrađeni od PE-PP materijala ili od betona ojačanog vlaknima u nazivnim veličinama 100 i 150, s muško-ženskim spojevima za točnu ugradnju
2
simetrični ili asimetrični poklopci od pocinčanog ili nehrđajućeg čelika
3
Slivnik s mogućnošću spoja na cijev, s pripadnim poklopcem za pristup
4
Završna stijenka s izljevom
5
Završna stijenka s izljevom
 
 
 
 

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 91 3091 408
info@hauraton.hr

 

Imprint        Privacy policy