• Change country
  • Hrvatska

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 91 3091 408
info@hauraton.hr

Range summary (all opened tables)

Sustavi SERVISNIH KANALA

SERVISNI KANAL RECYFIX®STANDARD 100 od modificiranog polipropilena, kl. opterećenja A15

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 100 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja E600

Dodaci

Tvorničko izrađene usluge

 
 
 
 

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 91 3091 408
info@hauraton.hr

 

Imprint        Privacy policy