Hauraton Drenaža

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

Sažetak raspona (sve otvorene tablice)

SERVISNI KANAL 100

SERVISNI KANAL RECYFIX®STANDARD 100 od modificiranog polipropilena, kl. opterećenja A15

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 100 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja E600

Tvorničko izrađene usluge

SERVISNI KANAL 150

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 150 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja E600

SERVISNI KANAL FASERFIX®SUPER 150 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja E600

Tvorničko izrađene usluge

SERVISNI KANAL 200

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 200 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja E600

SERVISNI KANAL FASERFIX®SUPER 200 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 40 mm, kl. opterećenja E600

SERVISNI KANAL RECYFIX®PRO 200 od modificiranog polipropilena i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja C250

Sustav kabelskog usmjeravanja

Tvorničko izrađene usluge

SERVISNI KANAL 300

SERVISNI KANAL FASERFIX®KS 300 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja C250

SERVISNI KANAL FASERFIX®SUPER 300 od betona ojačanog vlaknima i okvirom za prihvat rešetke visine 40 mm, kl. opterećenja E600

SERVISNI KANAL RECYFIX®PRO 300 od modificiranog polipropilena i okvirom za prihvat rešetke visine 20 mm, kl. opterećenja C250

Sustav kabelskog usmjeravanja

Tvorničko izrađene usluge

 
 
 
 

Hauraton Hrvatska d.o.o.
Zelinska 7
10000 Zagreb / HR-Hrvatska
+385 1 561 88 33
info@hauraton.hr

 

Imprint        Privacy policy